Підручник з інформатики для 10 класу (Інформатика. Другий рік – єдиний курс)

Посібник рекомендується для 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів різних профілів. Розрахований на учнів, які розпочали вивчення інформатики з 9-го класу. Відповідає вимогам діючих програм з інформатики та 12-бальній шкалі оцінювання знань учнів.Навчальний посібник містить заключні теми розділу «Текстовий процесор», описує створення презентацій за допомогою програми PowerPoint, обробку мультимедійних даних засобами програми Movie Maker, обробку табличної інформації за допомогою програми Excel та використання служб Інтернету. У кінці кожної теми є питання для самоконтролю для підготовки до комп’ютерного тестування. Розрахований на використання з робочим зошитом «Інформатика. Другий рік – єдиний курс. 10 клас.» /Михальчук І.І., Пилипчук О.П., Слуцька І.А. – «Аспект», 2010.

Даний підручник можна завантажити та роздрукувати самостійно або придбати на сторінці видавництваЗалишити відповідь