Підручник Біологія 8 клас Матяш 2016 до нової програми

Рік видання: 2016

Видавництво: «Генеза»

Автори: Матяш Н. Ю., Остапченко Л. І., Пасічніченко О. М., Балан П. І.Підручник «Біологія. 8 клас» повністю відповідає новій навчальній програмі і є логічним продовженням підручників для шостих та сьомих класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Дотримання компетентнісного підходу до конструювання змісту підручника спрямоване на формування в учнів предметної (біологічної) компетентності, складниками якої є такі компоненти: знаннєвий (предметні знання), культурно-ціннісний (позитивно ціннісне ставлення до вивчення організму людини) і діяльнісний (різні способи навчальної діяльності).

Особливу увагу приділено реалізації самоосвітньої, систематизуючої, розвивальної і виховної функцій. Самоосвітня функція реалізована завдяки створенню триблокової системи «текст — ілюстрація – навчальне завдання» і спрямована на формування в учнів уміння самостійно вчитися. Систематизуюча функція підручника реалізована через дотримання змістових зв’язків, подання інформації у графічних формах: схеми, схематичні малюнки, таблиці тощо, яка забезпечує цілісність знань про організм людини. Розвивальна функція підручника спрямована на формування в учнів комунікативних компетентностей у процесі навчання біології через упровадження роботи в групах. Виховна функція спрямована на посилення культурно-ціннісного потенціалу знань про людину, зокрема знань про способи збереження її здоров’я, розкриття значення наукових відкриттів і внеску вітчизняних і зарубіжних учених у розвиток біологічної науки.

У посібнику після кожного параграфа розміщені завдання різного рівня складності для самоконтролю здобутих учнями знань і умінь. У кінці кожної теми є розділ «Самоконтроль навчальних досягнень учнів», який містить завдання різної форми і рівня складності з урахуванням сучасних досягнень тестологїї.

Авторське право:

Всі книги представлені виключно для ознайомлення і повинні бути видалені з Вашого комп’ютера чи будь-якого іншого носія інформації відразу після поверхневого ознайомлення із змістом.

Копіюючи чи зберігаючи представлені книги, Ви приймаєте на себе всю відповідальність, згідно діючого міжнародного законодавства, а саме закону про авторське право і суміжні з ним закони.

Публікація даних документів не несе за собою ніяких комерційних прибутків та винагород, а являється рекламою паперового аналога продукту.

ЗавантажитиЗалишити відповідь