Усі уроки інформатики 9 клас. О.В.Костриба
Докладнi розробки урокiв до вивчення інформатики в 9 класi за програмою 12 рiчної школи. Цiкавi методичнi рекомендацiї, рiзноманiтнi прийоми роботи iз завданнями, велика кiлькiсть вправ, широкий вибiр форм перевiрки знань, використання iгрових моментiв на уроцi, грамотне урахування вiкових особливостей — усе це вигiдно вiдрiзняє посiбник вiд традицiйних планiв-конспектiв урокiв.
Посiбник для вчителя нового поколiння.Скачати

Залишити відповідь