Тест № 2 на закріплення знань біологія 9 клас Остапченко (відповіді)

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

Виберіть із запропонованих відповідей правильну

1. Укажіть елемент, який входить до складу гормонів щитоподібної залози: а) Купрум; б) Бор; в) Йод; г) Кобальт.

2. Укажіть назву сполук, розчинних у воді: а) гідрофобні; б) гідрофільні; в) органічні; д) неорганічні.

Rozetka UA

3. Назвіть сполуку, нерозчинну у воді: а) віск; б) глюкоза; в) фруктоза; г) тростинний цукор.

4. Укажіть сполуки, під час розщеплення яких виділяється найбільше енергії: а) ліпіди; б) вуглеводи; в) білки; г) вітаміни.

5. Назвіть сполуку, яка передає спадкову інформацію з ядра до місця синтезу білкової молекули: а) ДНК; б) мРНК; в) рРНК; г) тРНК.

6. Визначте сполуки, які забезпечують прискорення біохімічних реакцій: а) ДНК; б) гормони; в) вітаміни; г) ферменти.

7. Укажіть, як амінокислотні залишки сполучаються в поліпептидний ланцюг: а) завдяки водневим зв’язкам; б) завдяки ковалентним зв’язкам; в) завдяки гідрофобним взаємодіям; г) завдяки йонним взаємодіям.

8. Укажіть, який вигляд може мати вторинна структура білків: а) глобула; б) декілька сполучених між собою амінокислотних залишків; в) спіраль; г) ланцюг амінокислотних залишків.

9. Зазначте сполуку, до складу якої входить нуклеотид тимін: а) віск; б) ДНК; в) мРНК; г) тРНК.

10. Назвіть сполуку, яка належить до біополімерів: а) глюкоза; б) мРНК; в) жири; г) дезоксирибоза.

11. Укажіть хімічний елемент, що належить до органогенних: а) Карбон; б) Ферум; в) Сульфур; г) Фосфор.

12. Назвіть сполуки, до складу яких входять залишки ортофосфатної кислоти: а) білки; б) моносахариди; в) АТФ; г) жири.

Утворіть логічні пари

13. Установіть відповідність між хімічними елементами та сполуками, до складу яких вони входять.

1) Ферум (Fe) Г молекула гемоглобіну
2) Магній (Mg) Б молекула хлорофілу
3) Купрум (Cu) Д молекула гемоціаніну
4) Йод (I) А гормон щитоподібної залози

14. Установіть відповідність між біополімерами та їхніми мономерами.

1) полісахариди Д моносахариди
2) білки В амінокислоти
3) ДНК Б нуклеотиди 3 тиміном
4) РНК Г нуклеотиди з урацилом

15. Визначте кількість енергії, яка виділяється під час розщеплення відповідних органічних сполук. 

1) 1 г білків А 17,2 кДж
2) 1 г жирів В 38,9 кДж
3) перетворення АТФ на АДФ Б 42 кДж
4) перетворення АТФ на АМФ Д 84 кДж

16. Установіть відповідність між типами нуклеїнових кислот та їхніми функціями.

1) ДНК В зберігання спадкової інформації
2) мРНК Д передача спадкової інформації від ядра до місця синтезу білкової молекули
3) тРНК Г транспорт амінокислотних залишків до місця синтезу білкової молекули
4) рРНК А структурна: входять до складу субодиниць рибосом

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей

17. Назвіть особливості, притаманні різним рівням структурної організації білкових молекул.

Захисти свій комп’ютер та смартфон

ESET NOD32

Первинний Вторинний Третинний
1 проста послідовність амінокислотних залишків 1 проста послідовність амінокислотних залишків 1 проста послідовність амінокислотних залишків
2 мають вигляд спіралі 2 мають вигляд спіралі 2 мають вигляд спіралі
3 мають вигляд глобули 3 мають вигляд глобули 3 мають вигляд глобули

Завдання 18. Назвіть функції, які виконують у клітині молекули органічних сполук.

ДНК Білки АТФ
1 кодування спадкової інформації 1 каталітична 1 енергетична
2 енергетична 2 кодування спадкової інформації 2 структурна (будівельна)
3 каталітична 3 передача спадкової інформації до місця синтезу інших органічних молекул 3 транспорт амінокислот

Завдання 19. Назвіть сполуки, у складі яких трапляються згадані типи хімічних зв’язків.

Високоенергетичні Водневі Дисульфідні
1 АТФ 1 молекула води 1 мРНК
2 ДНК 2 АТФ 2 третинна структура білків
3 полісахариди 3 вторинна структура білків 3 АТФ

... ...

Залишити відповідь