Конспекти уроків з хімії. 10 клас. Нова програма

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

Усі уроки хімії. 10 клас. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 288 с. — (Серія «Усі уроки»).

Методичний посібник містить усі розробки уроків хімії для 10 класу відповідно до нової програми. В основу покладена інтегральна технологія навчання. Посібник містить теоретичний і дидактичний матеріал до уроків, розробки перевірочних, контрольних і практичних робіт, а також календарне планування. Рекомендовано вчителям загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, спеціалізованих професійних закладів.

Зміст українською мовою

Rozetka UA

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Календарне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Повторення початкових понять про органічні речовини
Урок 1 Склад, властивості, застосування окремих
представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин) . 38
Урок 2 Склад, властивості, застосування окремих
представників оксигеновмісних (метанол, етанол,
гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних
(аміноетанова кислота) органічних речовин . . . . . . . 41
Урок 3 Діагностична контрольна робота . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Тема 1. Теорія будов и органічних сполук
Урок 4 Теорія будови органічних сполук . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Урок 5 Класифікація органічних сполук. Розв’язування
задач на виведення молекулярної формули
речовини за масовими частками елементів . . . . . . . . 56
Тема 2. Вуглеводні
Урок 6 Алкани. Загальна формула, ізомерія,
номенклатура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок 7 Хімічні властивості алканів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Урок 8 Алкани . 67
Урок 9 Розв’язування задач на виведення молекулярної
формули речовини за загальною формулою
гомологічного ряду та густиною або відносною
густиною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Урок 10 Розв’язування задач на виведення молекулярної
формули речовини за масою, об’ємом або
кількістю речовини реагентів або продуктів реакції . 73
Урок 11 Розв’язування розрахункових задач . . . . . . . . . . . . . 78
Урок 12 Узагальнююче повторення . 80
Урок 13 Узагальнюючий контроль знань № 1 з теми
«Теорія будови органічних сполук. Вуглеводні» . . . . 83
Урок 14 Алкени й алкіни. Загальні та молекулярні
формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія,
систематична номенклатура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок 15 Хімічні властивості етену й етину . . . . . . . . . . . . . . . 98
Урок 16 Ненасичені вуглеводні . 101
Урок 17 Арени. Бензен . 103
Урок 18 Методи одержання вуглеводнів.
Застосування вуглеводнів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Урок 19 Вуглеводні . 109
Урок 20 Узагальнююче повторення . 112
Урок 21 Узагальнюючий контроль знань № 2
з теми «Вуглеводні» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Урок 22 Корекція знань з теми «Вуглеводні» . . . . . . . . . . . . . 127
Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки
Урок 23 Спирти. Поняття про характеристичну
групу. Гідроксильна характеристична
група. Насичені одноатомні спирти:
загальна та структурні формули, ізомерія
(пропанолів і бутанолів), систематична
номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив
на фізичні властивості спиртів . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Урок 24 Хімічні властивості насичених одноатомних
спиртів. Одержання етанолу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Урок 25 Насичені одноатомні спирти: загальна та
структурні формули, ізомерія (пропанолів
і бутанолів), систематична номенклатура.
Хімічні властивості насичених одноатомних
спиртів. Одержання етанолу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Урок 26 Поняття про багатоатомні спирти на прикладі
гліцеролу, його хімічні властивості . . . . . . . . . . . . . . 140
Урок 27 Фенол: склад і будова молекули,
фізичні та хімічні властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Урок 28 Вивчення будови, властивостей, одержання
та застосування фенолу. Закріплення знань
про спирти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Урок 29 Альдегіди. Склад і будова молекул альдегідів.
Альдегідна характеристична група. Загальна та
структурні формули, систематична номенклатура
і фізичні властивості альдегідів. Хімічні
властивості етаналю, його одержання . . . . . . . . . . . . 155
Урок 30 Узагальнююче повторення . 159
Урок 31 Узагальнюючий контроль знань з теми
«Оксигеновмісні органічні сполуки» . . . . . . . . . . . . . 164
Урок 32 Карбонові кислоти, їх поширення у природі
та класифікація. Карбоксильна характеристична
група. Склад, будова молекул насичених
одноосновних карбонових кислот, їхня загальна
та структурні формули, ізомерія, систематична
номенклатура і фізичні властивості. Хімічні
властивості насичених одноосновних карбонових
кислот. Реакція естерифікації. Одержання
етанової кислоти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Урок 33 Вивчення будови, властивостей, одержання
та застосування карбонових кислот . . . . . . . . . . . . . . 181
Урок 34 Естери, загальна та структурні формули,
систематична номенклатура, фізичні властивості.
Гідроліз естерів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Урок 35 Жири як представники естерів. Класифікація
жирів, їхні хімічні властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Урок 36 Закріплення знань про карбонові кислоти,
естери, жири . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Урок 37 Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення
й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна
формула та її відкрита форма. Хімічні властивості
глюкози . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Урок 38 Вуглеводи. Сахароза, крохмаль і целюлоза:
молекулярні формули, гідроліз . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Урок 39 Практична робота № 1
Розв’язування експериментальних задач . . . . . . . . . . 210
Урок 40 Обчислення за хімічними рівняннями кількості
речовини, маси або об’єму за кількістю речовини,
масою або об’ємом реагенту, що містить певну
частку домішок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Урок 41 Розв’язування розрахункових задач
на обчислення за хімічними рівняннями
кількості речовини, маси або об’єму
за кількістю речовини, масою або об’ємом
реагенту, що містить певну частку домішок . . . . . . . 217
Урок 42 Узагальнююче повторення . 219
Урок 43 Узагальнюючий контроль знань з теми
«Оксигеновмісні органічні сполуки» . . . . . . . . . . . . . 223
Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки
Урок 44 Насичені й ароматичні аміни: склад і будова
молекул, назви найпростіших за складом
сполук. Будова аміногрупи. Аміни як органічні
основи. Хімічні властивості метиламіну, аніліну.
Одержання аніліну . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Урок 45 Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні
та структурні формули, характеристичні групи,
систематична номенклатура. Пептидна група.
Хімічні властивості аміноетанової кислоти.
Пептиди. Білки як високомолекулярні сполуки.
Хімічні властивості білків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Урок 46 Закріплення знань про нітрогеновмісні
органічні сполуки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини
і полімерні матеріали на їхній основі
Урок 47 Синтетичні високомолекулярні речовини.
Полімери. Пластмаси. Каучуки і гума . . . . . . . . . . . . 251
Урок 48 Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини
і довкілля. Проблема утилізації полімерів і
пластмас. Синтетичні волокна . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Тема 6. Багатоманітність та зв’язки
між класами органічних речовин
Урок 49 Загальні поняття про біологічно активні
речовини. Роль органічної хімії в розв’язуванні
сировинної, енергетичної, продовольчої проблем,
створенні природних та синтетичних біологічно
активних речовин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Урок 50 Зв’язки між класами органічних сполук . . . . . . . . . . 273
Урок 51 Узагальнюючий контроль знань № 5 . . . . . . . . . . . . . 276
Урок 52 Корекція знань . 287

Захисти свій комп’ютер та смартфон

ESET NOD32

Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з хімії. 10 клас. Нова програма»


... ...

Залишити відповідь