Конспекти уроків з Фізики. 10 клас. I семестр. Рівень стандарту. Нова програма

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

Фізика. 10 клас. I семестр. Рівень стандарту / О. М. Євлахова, М. В. Бондаренко. — Х.: Вид. група «Основа», 2018. — 112 c. — (Серія Мій конспект).

Посібник «Фізика. 10 клас. I семестр. Рівень стандарту» (серія «Мій конспект») складено за програмою “Фізика і астрономія. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту)” авторського колективу під керівництвом О. І. Ляшенка, що затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ № 1539 від 24.11. 2017 р.) Видання «Мій конспект» — серія посібників, які мають на меті надати допомогу вчителеві під час підготовки до уроку. Конспекти всіх уроків курсу фізики для 10 класу (рівень стандарту) розташовані на окремих аркушах і містять методично грамотно оформлену «шапку уроку» (мета, тип уроку, обладнання тощо), стислий опис кожного етапу, завдання для актуалізації та закріплення тощо.

Зміст українською мовою

Rozetka UA

Планування навчальної діяльності . . . . . . . . . . . . 4
Ключові компетентності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Очікувані результати навчання учня/учениці . 7
Демонстраційний експеримент . . . . . . . . . . . . . . 9
Графік письмових робіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Календарно-тематичне планування. І семестр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Урок № 1. Світоглядний потенціал природничих наук. Роль фізичного та астрономічного
знання в житті людини та суспільному розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Розділ І
Урок № 2. Механічний рух. Основна задача механіки та способи опису руху тіла . . . . . 19
Урок № 3. Рівномірний прямолінійний рух. Графіки залежності кінематичних величин
від часу для рівномірного прямолінійного руху . . . . . . . . . . . .. . . . 21
Урок № 4. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . . . . . . .. . . . 23
Урок № 5. Відносність руху. Закон додавання швидкостей . . . . . . . . .. . . . . 25
Урок № 6. Нерівномірний прямолінійний рух . . . . . . . . .. . . 27
Урок № 7. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . . . . . .. . 29
Урок № 8. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 1 . . . . . 31
Урок № 9. Прискорення. Рівноприскорений рух . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Урок № 10. Графіки залежності кінематичних величин
від часу для рівноприскореного
прямолінійного руху . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Урок № 11. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . . .. . . 37
Урок № 12. Лабораторний практикум. Робота № 1. Визначення прискорення руху
тіла під час прямолінійного рівноприскореного руху . . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок № 13. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Доцентрове прискорення.
Кутова та лінійна швидкість,взаємозв’язок між ними . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 41
Урок № 14. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . . . .. . . . . . 43
Урок № 15. Лабораторний практикум. Робота № 2. Визначення періоду, частоти,
лінійної швидкості та доцентрового прискорення тіла під час рівномірного руху
по колу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок № 16. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . .. . . 47
Урок № 17. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 2 . . . . .. 49
Урок № 18. Підготовка до контрольної роботи . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 51
Урок № 19. Контрольна робота № 1 із теми «Механіка» . . . . . . . . .. . 53
Урок № 20. Навчальний проект № 1 . . . . . . . . . . 55
Урок № 21. Аналіз контрольної роботи № 1. Сили в механіці. Інерційні системи відліку.
Принцип відносності Галілея. Маса тіла . 57
Урок № 22. Закони Ньютона та їх застосування для розв’язування задач . . . . .. 59
Урок № 23. Практикум із розв’язування задач . . . . .. . . . . . . . 61
Урок № 24. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння.
Сила тяжіння та вага тіла . . . . . . . . . . . . . 63
Урок № 25. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . .. . . . 65
Урок № 26. Рух тіла в полі сили тяжіння. Вільне падіння . . .. . . . 67
Урок № 27. Практикум із розв’язування задач . . . . . . .. . 69
Урок № 28. Лабораторний практикум. Робота № 3. Вивчення руху тіла,
кинутого горизонтально . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок № 29. Лабораторний практикум. Робота № 4. Вивчення прискорення
вільного падіння тіла . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Урок № 30. Практикум із розв’язування задач . . . . .. . . . 75
Урок № 31. Практикум із розв’язування задач.
Самостійна робота № 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок № 32. Рух тіла під дією кількох сил . . . . . 79
Урок № 33. Рух тіла під дією кількох сил . . . . . 81
Урок № 34. Практикум із розв’язування задач . . . . . . .. . 83
Урок № 35. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 4 . . .. . . 85
Урок № 36. Закон Архімеда . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок № 37. Практикум із розв’язування задач . . . . .. . . . . 89
Урок № 38. Рівновага тіл. Момент сили.
Умови рівноваги тіл . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок № 39. Рівновага тіл. Центр тяжіння та центр мас тіла . . . . . . 93
Урок № 40. Практикум із розв’язування задач . . . . . . .. 95
Урок № 41. Лабораторний практикум. Робота № 5.
Визначення центра мас плоских фігур . . . . . . . . .. . 97
Урок № 42. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . .. . . 99
Урок № 43. Практикум із розв’язування задач. Самостійна робота № 5 . . . . . .. 101
Урок № 44. Підготовка до контрольної роботи . . . . .. . . . 103
Урок № 45. Контрольна робота № 2 із теми «Механіка» . . . . . . .. 105
Урок № 46. Навчальний проект № 2 . . . . . . . . . . 107
Урок № 47. Аналіз контрольної роботи. Імпульс, закон збереження імпульсу . . . . 109
Урок № 48. Практикум із розв’язування задач . . . . . . . .. . 111

Захисти свій комп’ютер та смартфон

ESET NOD32

Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з Фізики. 10 клас. I семестр. Рівень стандарту. Нова програма»


... ...

Залишити відповідь