Конспекти уроків з фізики. 10 клас. Рівень стандарту. ІІ семестр

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

Усі уроки фізики. 10 клас. Рівень стандарту. ІІ семестр — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 224 c. — (Серія «Усі уроки»).

Посібник призначений для вчителя фізики, який працює у 10 класі відповідно до нової програми (Фізика. 10 клас. 2017 рік, авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.) за рівнем стандарту. У посібнику вчитель зможе знайти всі матеріали, необхідні для підготовки й проведення повноцінних уроків фізики: детальні плани уроків, методичні рекомендації, завдання тестів, самостійних і контрольних робіт, опис демонстраційного і фронтального експериментів, інструкції щодо виконання лабораторних робіт. Під час розробки поурочних планів автор особливу увагу приділив впровадженню компетентнісного підходу.

Зміст українською мовою

Rozetka UA

Орієнтовне календарно-тематичне планування.. . . . . 5
Орієнтовні плани-конспекти уроків. . . .. . . . 10
II семестр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Розділ І. Механічний рух (продовження) . . . . .. . . . . . . . 10
4. Механічні коливання та хвилі . . . . .. . . . .10
Урок № 47 / I.4-1. Застосування законів механіки до коливального руху.
Гармонічні коливання. Рівняння гармонічних коливань.
Умови виникнення вільних коливань .. . . . . . 10
Урок № 48 / I.4-2. Найпростіші коливальні системи — математичний
та пружинний маятники. Енергія коливань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок № 49 / І.4-3. Лабораторна робота № 4 «Дослідження коливань
математичного маятника». . . . . . . . .. . . . . 22
Урок № 50 / І.4-4. Лабораторна робота № 5 «Дослідження коливань
пружинного маятника» . . . . . . . . .. . . 27
Урок № 51 / I.4-5. Вимушені коливання. Резонанс. Дія маятникового
годинника як приклад автоколивань . . . .. . . . . . 30
Урок № 52 / I.4-6. Поширення механічних коливань у пружному середовищі.
Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі. Інтерференція
та дифракція хвиль. . . . . . . . . .. . . . . . 35
Урок № 53 / I.4-7. Звукові явища. Швидкість звуку. Класифікація звуків,
їхні характеристики. . . . . . . . .. . . . . 39
Урок № 54 / I.4-8. Контрольна робота з теми: «Механічні коливання і хвилі». . . 44
Розділ ІІ. Елементи спеціальної теорії відносності . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 47
Урок № 55 / ІІ-1. Передумови виникнення спеціальної теорії відносності (СТВ).
Дослід Майкельсона–Морлі. Принцип відносності Ейнштейна.
Основні положення спеціальної теорії відносності . . . . .. . 47
Урок № 56 / ІІ-2. Відносність одночасності подій. Відносність проміжків часу.
Релятивістський закон додавання швидкостей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок № 57 / IІ-3. Повна та кінетична енергія рухомого тіла. Енергія спокою. . . . 55
Урок № 58 / ІІ-4. Основні наслідки СТВ та їх експериментальні
підтвердження. Самостійна робота . .. . . . . . . . . . . . 59
Розділ ІІІ. Молекулярна фізика та термодинаміка. . . . . . . . . . 61
1. Основ и МКТ. Ідеальний газ. Газові закони . . .. . . . . 61
Урок № 59 / ІІІ.1-1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії
будови речовини. Броунівський рух. Дифузія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок № 60 / ІІІ.1-2. Маса та розміри молекул, стала Авогадро. Розв’язування
задач. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 66
Урок № 61 / ІІІ.1-3. Ідеальний газ як фізична модель. Тиск газів. Основне
рівняння МКТ. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 70
Урок № 62 / ІІІ.1-4. Температура. Розв’язування задач . . . . . . . 73
Урок № 63 / ІІІ.1-5. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси. . . . . . . . . . . . . . 76
Урок № 64 / ІІІ.1-6. Рівняння стану ідеального газу. Розв’язування задач. . . . . . 80
Урок № 65 / ІІІ.1-7. Лабораторна робота № 6 «Дослідження одного
з ізопроцесів». . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 83
Урок № 66 / ІІІ.1-8. Вимірювання швидкості руху молекул газу. Дослід Штерна. .. . . . . . . . 86
Урок № 67 / ІІІ.1-9. Контрольна робота з теми: «Основи МКТ. Ідеальний газ.
Газові закони». . . . . . . .. . . . 88
2. Властивості пари, рідин та твердих тіл . . . . . . . . . .. . . 91
Урок № 68 / ІІІ.2-1. Властивості насиченої та ненасиченої пари . . . .. . 91
Урок № 69 / ІІІ.2-2. Лабораторна робота № 7 «Вимірювання відносної
вологості повітря». . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 99
Урок № 70 / ІІІ.2-3. Розв’язування задач. . . . . . . . . 103
Урок № 71 / ІІІ.2-4. Будова рідин. Поверхневий натяг рідин. . .. . . . 105
Урок № 72 / ІІІ.2-5. Змочування. Капілярні явища. . .. 109
Урок № 73 / ІІІ.2-6. Вологість. Капілярні явища. Розв’язування задач. .. . 113
Урок № 74 / ІІІ.2-7. Кристалічні та аморфні тіла. Рідкі кристали . . .. . . . 115
Урок № 75 / ІІІ.2-8. Види деформацій твердих тіл. Механічні властивості
твердих тіл. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 123
Урок № 76 / ІІІ.2-9. Закон Гука. Модуль Юнга. Розв’язування задач. . . .. . . 128
Урок № 77 / ІІІ.2-10. Контрольна робота з теми: «Властивості пари, рідин
та твердих тіл». . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3. Основи термодинаміки. . . . . .. . . . . . . . . . . 133
Урок № 79 / ІІІ.3-1. Основні поняття термодинаміки. Статистичний
і термодинамічний підходи до пояснення теплових явищ.
Термодинамічна рівновага. Температура . . . . .. . . . . . 133
Урок № 80 / ІІІ.3-2. Внутрішня енергія. Два способи зміни внутрішньої
енергії. Теплоємність . . . . .. . . . . . . 138
Урок № 81 / ІІІ.3-3. Робота й кількість теплоти. І закон термодинаміки. . . . . . 141
Урок № 82 / ІІІ.3-4. Застосування І закону термодинаміки для газових
процесів . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 144
Урок № 83 / ІІІ.3-5. Оборотні та необоротні процеси. ІІ закон термодинаміки. . . 148
Урок № 84 / ІІІ.3-6. Теплові двигуни. Цикл теплових двигунів. ККД теплових
двигунів. Цикл Карно. . . . . .. . . 151
Урок № 85 / ІІІ.3-7. Принцип дії холодильної машини. . . .. . . 156
Урок № 86 / ІІІ.3-8. Розв’язування задач. . . . .. . . . . . 159
Урок № 87 / ІІІ.3-9. Контрольна робота з теми: «Основи термодинаміки» . . . . . 163
Урок № 88 / ІІІ.3-10. Теплові двигуни та охорона довкілля. . . . . .. . 167
Фізпрактикум . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 171
Урок № 89 / Ф-1. Практична робота № 1 «Визначення діаметра голки шприца
з використанням закономірностей рівноприскореного руху». . . . . . . 171
Урок № 90 / Ф-2. Практична робота № 2 «Визначення модуля пружності
речовини». . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 171
Урок № 91 / Ф-3. Практична робота № 3 «Вирощування кристалів». . . . . . . . . . 171
Урок № 92 / Ф-4. Практична робота № 4 «Визначення поверхневого натягу
рідини». . . . . . . .. . . . . 171
Урок № 93 / Ф-5. Практична робота № 5 «Визначення параметрів повітря
поблизу поверхні Землі». . . . . . . .. . . . . . . . . 171
Розділ ІV. Електричне поле . . . . . . . .. . . . . . 172
Урок № 94 / ІV-1. Електричне поле. Точковий заряд. Напруженість
електричного поля. . . . .. . . . . . 172
Урок № 95 / ІV-2. Розв’язування задач . . . . . .. . . . . . . . . . . 178
Урок № 96 / ІV-3. Розв’язування задач. . . . . . .. . . . . . . 181
Урок № 97 / ІV-4. Провідники та діелектрики в електричному полі . .. . . . . 184
Урок № 98 / ІV-5. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі . . . . 190
Урок № 99 / ІV-6. Потенціальний характер електростатичного поля.
Потенціал. Різниця потенціалів. Еквіпотенціальні поверхні. . . . . . . 194
Урок № 100 / ІV-7. Зв’язок напруженості однорідного електричного поля
з різницею потенціалів . . . . . . . . .. . . . . . . . . 201
Урок № 101 / ІV-8. Вимірювання елементарного електричного заряду.
Дослід Йоффе—Міллікена. . . . . . . . . .. . 203
Урок № 102 / IV-9. Електроємність. Електроємність плоского конденсатора.
З’єднання конденсаторів. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 206
Урок № 103 / ІV-10. Енергія зарядженого конденсатора. . . . . . . .. . . 212
Урок № 104 / ІV-11. Контрольна робота з теми: «Електричне поле». . . . . .. . . 217
Урок № 105 / ІV-12. Застосування властивостей електричного поля
для потреб людства. . . . . . . . . . . . .. . . . . 221

Захисти свій комп’ютер та смартфон

ESET NOD32

Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з фізики. 10 клас. Рівень стандарту. ІІ семестр»


... ...

Залишити відповідь