Конспекти уроків з української мови. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

Українська мова. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма / за ред. Є. П. Голобородько. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 112 с. — (Серія Мій конспект)

У посібнику репрезентовано всі уроки української мови для ІІ семестру 10 класу за новою програмою 11-річної школи, які розроблено із урахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів. Для вчителів української мови й літератури загальноосвітніх шкіл, керівників методичних об’єднань, студентів вищих навчальних закладів.

Зміст українською мовою

Rozetka UA

Урок № 33 Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник.
Принципи української орфографії 5
Урок № 34 Ненаголошені е, и в корені слова 7
Урок № 35 Апостроф. Позначення м’якості приголосних 9
Урок № 36 Чергування голосних 11
Урок № 37 Чергування приголосних в українській мові. Зміни
приголосних при збігові їх у процесі словотворення 13
Урок № 38 Спрощення приголосних. Подвоєння та подовження
приголосних 15
Урок № 39 Правопис префіксів 17
Урок № 40 Правопис суфіксів 19
Урок № 41 Уживання великої літери 21
Урок № 42 Правила перенесення слів з рядка в рядок 23
Урок № 43 Тематична контрольна робота № 4. Орфографічна норма 25
Урок № 44 Написання складних слів разом, окремо, з дефісом 28
Урок № 45 Написання слів іншомовного походження 31
Урок № 46 Складні випадки написання прізвищ 34
Урок № 47 Написання складних слів 37
Урок № 48 Складні випадки написання географічних назв 40
Урок № 49 Розрізнення прислівників і співзвучних сполук 43
Урок № 50 Написання не, ні з різними частинами мови 45
Урок № 51 Правила графічних скорочень слів 47
Урок № 52 Тематична контрольна робота № 5. Контрольний тест 50
Урок № 53 Морфологічна помилка 52
Урок № 54 Іменник. Рід іменників (складні випадки узгодження роду
іменників типу кір, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь
та ін. з іншими частинами мови). Паралельні родові форми
іменника (зал — зала, птах — птаха, плацкарт —
плацкарта тощо) 55
Урок № 55 Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви
людей за діяльністю (поет — поетеса, поетка; директор —
директорка, робітник — робітниця та ін.). Іменники спільного
і подвійного роду 57
Урок № 56 Визначення роду невідмінюваних іменників та абревіатур,
правила вживання їх 59
Урок № 57 Іменники, що мають лише форму однини або множини 62
Урок № 58 Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення
іменників і відміни в орудному відмінку 65
Урок № 59 Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому
відмінку 68
Урок № 60 Відмінкові закінчення іменників з конкретним та абстрактним значенням 71
Урок № 61 Паралельні закінчення іменників чоловічого роду давального відмінка (-ові, -еві, -єві); іменників знахідного відмінка; іменників місцевого відмінка однини; іменників орудного відмінка множини 74
Урок № 62 Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку. Словозміна іменників ІV відміни 77
Урок № 63 Особливості кличного відмінка. Творення та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові 80
Урок № 64 Тематична контрольна робота № 6 з теми «морфологічна норма» (тестові завдання) 83
Урок № 65 Суперечка як вид комунікації. Різновиди суперечки 88
Урок № 66 Правила ведення суперечки. Аргументи й докази 93
Урок № 67 Полемічні прийоми 98
Урок № 68 Мистецтво відповідати на запитання 102
Урок № 69 Дискусія на тему «Мовна мода — це добре чи погано» 105
Урок № 70 Узагальнення і систематизація вивченого. Тематична контрольна робота № 2 з теми «Практична риторика» (захист проектів презентацій) 107

Захисти свій комп’ютер та смартфон

ESET NOD32

Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з української мови. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма»


... ...

Залишити відповідь