Конспекти уроків з української мови. 10 клас. І семестр. Нова програма

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

Усі уроки української мови. 10 клас. І семестр. Нова програма / Є. П. Голобородько та ін. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 160 с. — (Серія Усі уроки)

У посібнику вміщено всі уроки української мови для І семестру 10 класу, які розроблено із врахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів. Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.

Зміст українською мовою

Rozetka UA

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ. І семестр 3
Соціокультурна змістова лінія 6
Вступ . Лексикографія . Поняття норми в сучасній
українській літературній мові . Лексична норма 10
Урок № 1 Лексикографія. Особливості розділу лінгвістичної науки про слово 10
Урок № 2 Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література (зокрема на електронних носіях) 14
Урок № 3 Інформативна й нормативна функція словників. Основні типи. Довідкові медіа-ресурси 18
Урок № 4 Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Нормативне й ненормативне мовлення. Типи норм 22
Урок № 5 Лексична норма. Лексична помилка. Лексичне значення слова 26
Урок № 6 Слово і контекст. Залежність значень слова від контексту 30
Урок № 7 Слововживання; вибір слова, лексична сполучуваність 33
Урок № 8 Слова власне українські й запозичені. Виправдані й небажані запозичення. Лексичні й фразеологічні синоніми, антоніми 37
Урок № 9 Синонімічне багатство української мови 42
Урок № 10 Пароніми. Запобігання помилок у вживанні паронімів 46
Урок № 11 Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов, недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні 49
Урок № 12 Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення 53
Урок № 13 Утвердження лексичної норми в словниках української мови (повторення й узагальнення) 57
Урок № 14 Тематична контрольна робота № 1 з теми «Лексикографія. Лексична норма» (тестові
завдання) 61
Практична риторика 66
Урок № 15 Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі 66
Урок № 16 Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації (Мовець (адресат), слухач (аудиторія), предмет мовлення 73
Урок № 17 Особистість мовця. Риси гарного співрозмовника. Вимоги до мовлення
оратора. Комунікативний стан мовця 77
Урок № 18 Аудиторія (слухач, слухачі). Види слухання. Цілі слухання. Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією 83
Урок № 19 Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту виступу 88
Урок № 20 Написання тексту публічного виступу 92
Урок № 21 Види читання й записування тексту виступу. Естетика тексту 95
Урок № 22 Ефективність мовлення. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Комунікативний намір. Мовленнєвий учинок. Мовленнєва подія 100
Урок № 23 Тематична контрольна робота № 2 з теми «Практична риторика» (захист
проектів-презентацій) 105
Орфоепічна норма 107
Урок № 24 Орфоепічна норма. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття милозвучності. Чергування у//в, і//й як засіб милозвучності 107
Урок № 25 Основні правила вимови голосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків 112
Урок № 26 Наголос. Основні правила наголошування слів. Нормативний наголос. Варіантне наголошування слів в українській мові 117
Урок № 27 Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний наголос. Діалектний наголос 122
Урок № 28 Складні випадки наголошування слів 127
Урок № 29 Усне переказування текстів різних стилів із творчим завданням 132
Урок № 30 Орфоепічні норми української мови (практикум) 137
Урок № 31 Тематична контрольна робота № 2 з теми «Орфоепічна норма» (тестові завдання) 141
Урок № 32 Аналіз контрольної роботи 146
Додатки 151

Захисти свій комп’ютер та смартфон

ESET NOD32

Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з української мови. 10 клас. І семестр. Нова програма»


... ...

Залишити відповідь