Конспекти уроків з української мови. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

Усі уроки української мови. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма / Є. П. Голобородько та ін. — Х. : Вид. група «Основа», 2018. — 256 с. — (Серія Усі уроки)

У посібнику вміщено всі уроки української мови для ІІ семестру 10 класу, які розроблено із врахуванням змін, здійснених Міністерством освіти і науки України. Розподіл навчального часу та зміст розроблених уроків носить орієнтовний характер. Згідно з положеннями пояснювальної записки оновленої програми в разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також змінювати послідовність вивчення розділів. Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, студентів філологічних факультетів педагогічних університетів.

Зміст українською мовою

Rozetka UA

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ. ІІ СЕМЕСТР…………………………….. 3
СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ……………………………………….. 6
ОРФОГРАФІЧНА НОРМА………………………………………………………. 8
Урок № 33 Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний
словник. Принципи української орфографії……………… 8
Урок № 34 Ненаголошені е, и в корені слова…………………………..13
Урок № 35 Апостроф. Позначення м’якості приголосних……………18
Урок № 36 Чергування голосних…………………………………………25
Урок № 37 Чергування приголосних в українській мові.
Зміни приголосних при збігові їх у процесі
словотворення…………………………………………………33
Урок № 38 Спрощення приголосних. Подвоєння та подовження
приголосних……………………………………………………41
Урок № 39 Правопис префіксів…………………………………………..48
Урок № 40 Правопис суфіксів…………………………………………….54
Урок № 41 Уживання великої літери……………………………………62
Урок № 42 Правила перенесення слів із рядка в рядок………………70
Урок № 43 Тематична контрольна робота № 4. Контрольний
тест………………………………………………………………73
Урок № 44 Написання складних слів разом, окремо, з дефісом…….79
Урок № 45 Правила написання прислівників. Розрізнення
прислівників і співзвучних сполук (збоку — з боку,
зрештою — з рештою, всередині — в середині тощо)……85
Урок № 46 Написання складних службових слів……………………..91
Урок № 47 Написання не, ні з різними частинами мови……………..97
Урок № 48 Написання слів іншомовного походження. Правило
«дев’ятки»……………………………………………………. 102
Урок № 49 Складні випадки написання прізвищ…………………… 111
Урок № 50 Складні випадки написання географічних назв………. 117
Урок № 51 Правила графічних скорочень слів……………………… 126
Урок № 52 Тематична контрольна робота № 5. Контрольний
тест……………………………………………………………. 131
МОРФОЛОГІЧНА НОРМА. …………………………………………………… 138
Урок № 53 Морфологічна норма. Морфологічна помилка…………. 138
Урок № 54 Іменник. Рід іменників (складні випадки
узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль,
нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. З іншими
частинами мови). Паралельні родові форми
іменника (зал — зала, птах — птаха, плацкарт —
плацкарта тощо)…………………………………………… 145
Урок № 55 Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають
назви людей за діяльністю (поет — поетеса, поетка;
директор — директорка, робітник — робітниця
та ін.). Іменники спільного і подвійного роду………….. 151
Урок № 56 Визначення роду невідмінюваних іменників
та абревіатур, правила вживання їх…………………….. 158
Урок № 57 Іменники, що мають лише форму однини або
множини……………………………………………………… 164
Урок № 58 Складні випадки відмінювання іменників.
Закінчення іменників І відміни в орудному
відмінку……………………………………………………… 171
Урок № 59 Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни
в родовому відмінку……………………………………….. 175
Урок № 60 Відмінкові закінчення іменників з конкретним
та абстрактним значенням (терміна — терміну,
феномена — феномену). …………………………………… 180
Урок № 61 Паралельні закінчення іменників чоловічого
роду давального відмінка (-ові, -еві (-єві), -у (-ю));
іменників знахідного відмінка (назв побутових
предметів (узяв олівець — узяв олівця, написав
лист — написав листа); іменників місцевого
відмінка однини (на коні — на коневі, в ліжку —
на ліжкові, в гаї — в гаю, на торзі — на торгу);
іменників місцевого відмінка множини (кістьми —
костями, крильми — крилами, чобітьми —
чоботями тощо)…………………………………………….. 185
Урок № 62 Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному
відмінку. Словозміна іменників ІV відміни……………. 190
Урок № 63 Особливості кличного відмінка. Творення
й відмінювання чоловічих та жіночих імен
по батькові…………………………………………………… 196
Урок № 64 Тематична контрольна робота № 6. Контрольний
тест……………………………………………………………. 204
ПРАКТИЧНА РИТОРИКА……………………………………………………. 209
Урок № 65 Урок практичної риторики. Суперечка як вид
комунікації. Різновиди суперечки………………………. 209
Урок № 66 Урок практичної риторики. Правила ведення
суперечки. Аргументи й докази………………………….. 216
Урок № 67 Урок практичної риторики. Полемічні прийоми……… 227
Урок № 68 Урок практичної риторики. Мистецтво відповідати
на запитання………………………………………………… 234
Урок № 69 Урок практичної риторики. Дискусія на тему «Мовна
мода — це добре чи погано?»……………………………… 240
Урок № 70 Узагальнення й систематизація вивченого…………….. 245

Захисти свій комп’ютер та смартфон

ESET NOD32

Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з української мови. 10 клас. ІІ семестр. Нова програма»


... ...

Залишити відповідь