Конспекти уроків з зарубіжної літератури. 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. II семестр. Нова програма

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

Усі уроки зарубіжної літератури. 10 клас. Проф. рівень + рівень станд. II сем.: / О. Г. Куцінко. — Х. : Вид. гр. «Основа», 2018. — 255, [1] с. : сх., табл., іл.

Посібник складено за новою програмою Міносвіти, чинною з 2018/19 навчального року. Календарно-тематичне планування та плани-конспекти уроків (II семестр) розроблено з урахуванням предметних і ключових компетентностей, вікових особливостей підлітків та новітніх педагогічних методик. Наведені матеріали допоможуть учителеві на найвищому рівні провести урок зарубіжної літератури як за профільним рівнем, так і за рівнем стандарту.

Зміст українською мовою

Rozetka UA

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Календарно -тематичне планування уроків зарубіжної літератури . . . . . 9
Плани-конспекти уроків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Роман ХІХ ст. (продовження) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Франція (продовження) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Урок № 49. Місце Ґюстава Флобера в історії європейської літератури. Роман Ґ. Флобера «Пані Боварі» . . . . . 16
Урок № 50. Конфлікт романтичних ілюзій та дійсності в романі Ґ. Флобера «Пані Боварі». Сюжет і композиція роману . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок № 51. Зображення суспільства в романі Ґ. Флобера «Пані Боварі». Образи обивателів . . . 26
Урок № 52. Еволюція Емми Боварі. Психологічні деталі. Об’єктивний стиль Ґ. Флобера . . . 32
Урок № 53. Прихована позиція автора в романі Ґ. Флобера «Пані Боварі». Боваризм як суспільно-психологічне явище. Значення творчості Ґ. Флобера для розвитку реалістичної літератури . . . 36
Росія . . . . . . 44
Урок № 54. Національна своєрідність російського роману ХІХ ст. Значення Федора Михайловича Достоєвського для розвитку соціально-філософського та психологічного роману. Наслідування митцем традицій М. В. Гоголя . . . . . 44
Урок № 55. Роман «Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору. Сюжет роману, зумовлений рухом свідомості головного героя . . . . . 49
Урок № 56. «Злочин і кара» Ф. М. Достоєвського. Образ Родіона Раскольникова. «Теорія» Раскольникова: її сутність і проблематика . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Урок № 57. Система персонажів, Петербург у романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара», їхнє значення в житті Раскольникова . . . . . . . . . . . . 60
Урок № 58. Біблійні мотиви в романі Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара». Символізм та поліфонізм твору. Особливості індивідуального стилю письменника . . . . 66
Англія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок № 59. Ідейно-естетичні погляди та творчий шлях Оскара Уайльда . . . 71
Урок № 60. Оскар Уайльд «Портрет Доріана Ґрея»: історія написання та стисла характеристика. Філософсько-естетичні й моральні проблеми у творі . . . . . . . . . 75
Урок № 61. Абсолютизація творчості та творчої особистості в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Ґрея». Естетична програма автора. Система образів роману . . . . . . . . . 79
Урок № 62. Еволюція Доріана Ґрея . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок № 63. Роль фантастики й символіка у романі «Портрет Доріана Ґрея». Традиції та новаторство О. Уайльда в жанрі роману. Переклади О. Уайльда українською. Місце роману у світовій літературі . . . . 90
Урок № 64. РМ (усно). Еволюція головних героїв романів Стендаля, Ґ. Флобера, Ф. М. Достоєвського й О. Уайльда . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Урок № 65. Контрольна робота. Написання твору-роздуму за темою «Роман ХІХ ст.» . . 101
Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці . . . . . 102
Урок № 66. Література на межі ХІХ–ХХ ст. (огляд). Модернізм як літературно-мистецький напрям порубіжжя ХІХ–ХХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Урок № 67. РМ (письмово). Художні відкриття модернізму та його представники. Течії раннього модернізму: символізм, імпресіонізм, неоромантизм . . . . . . . 107
Франція . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Урок № 68. Шарль Бодлер — пізній романтик і зачинатель модернізму . . . . . 110
Урок № 69. Збірка Ш. Бодлера «Квіти зла» (загальна характеристика). Образи, символи, особливості поетичної мови у віршах Ш. Б одлера . . . . . . . . 115
Урок № 70. Теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці. Естетичні погляди Поля Верлена у вірші «Поетичне мистецтво» . . . . 122
Урок № 71. РМ (усно). Зображення пейзажів природи й душі в «Осінній пісні» П. Верлена (розмаїття українських перекладів) . . . . . . . . . 127
Урок № 72. Сугестивність, музикальність, живописність лірики П. Верлена . . . . . 132
Урок № 73. Своєрідність творчого розвитку Артюра Рембо. Художнє новаторство поета . . . 137
Урок № 74. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті А. Рембо «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія» . . . . . . . . . 142
Урок № 75. ПЧ. Використання символів як провідного засобу поетичного самовираження у творчості Стефана Малларме . . . . . . . . 147
Урок № 76. Контрольна робота за темою «Перехід до модернізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці» . . . . . . . . . . . . . . . 151
Драматургія кінця ХІХ — початку ХХ ст. . . . . . . . . . . . . 155
Урок № 77. Драматургія помежів’я ХІХ–ХХ ст. (загальний огляд). Сутність кардинальних змін у драматургії, ідейних та естетичних шукань представників «нової драми» . . . . 155
Урок № 78. Моріс Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру. Драма-феєрія «Синій птах» — лірична оповідь про пошуки щастя . . . . 160
Урок № 79. Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії М. Метерлінка «Синій птах». Особливості розвитку сюжету й композиція твору . . . 164
Урок № 80. М. Метерлінк «Синій птах». Символіка образів. Трактування фіналу. Особливості ремарок. Ознаки казки в драмі . . . . . . . 169
Урок № 81. Компаративний аналіз феєрій «Синій птах» М. Метерлінка та «Лісова пісня» Лесі Українки . . . . . . . . . . . 174
Урок № 82. ПЧ. Драматургія Антона Павловича Чехова: «Чайка», «Три сестри», «Вишневий сад» . . . . . . 180
Урок № 83. Контрольна робота за темою «Драматургія кінця ХІХ — початку ХХ ст.» . . 185
Сучасна література в юнацькому читанні . . . . . . . . . . . . . 188
Франція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Урок № 84. Ромен Ґарі — французький письменник єврейського походження, двічі лауреат Ґонкурівської премії. Зображення Другої світової війни у творчості митця. «Повітряні змії» (загальний огляд) . . . . . . . . . . 188
Урок № 85. Ідеї миру, людяності, порятунку духовних цінностей у романі Ромена Ґарі «Повітряні змії» . . . . . . . . 191
Бразилія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Урок № 86. Паоло Коельйо — відомий сучасний бразильський письменник. Значення творчості П. Коельйо для сучасності. Пошуки сенсу буття в романі «Алхімік» . . . . . . 196
Урок № 87. Система образів роману П. Коельйо «Алхімік» (Сантьяґо, Фатіма, Мельхіседек, Алхімік). Поняття своя доля, призначення, мрія душі, сенс існування. Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі . . . . . . . . . . . . 200
Швеція . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Урок № 88. Тумас Йоста Транстремер — лауреат Нобелівської премії, поет, перекладач, прозаїк. Розмаїття тем і жанрів його лірики. Актуальні проблеми сьогодення й образ сучасної людини в поезії митця . . . . . . . . 206
Китай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Урок № 89. Мо Янь — сучасний китайський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури. «Геній» (загальний огляд) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Урок № 90. «Геній» Мо Яня — історія талановитого юнака, який наполегливо шукає спосіб убезпечити людей від руйнівних землетрусів. Гуманістична сутність образу й духовна стійкість героя твору на шляху до мети. Зміни у сприйманні Цзян Дачжі однокласниками, уплив героя на пробудження їхньої свідомості. Міфологічні алюзії у творі . . . . 215
Велика Британія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Урок № 91. Сью Таунсенд — відома британська письменниця. Образ молодої людини, її становлення, стосунки зі світом та психологічні проблеми в циклі творів про Адріана Моула . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Урок № 92. А дріан Моул — персонаж і символ. Еволюція, формування характеру й цінностей головного героя «Таємного щоденника Адріана Моула» С. Таунсенд. Авторська іронія. Жанр щоденника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Урок № 93. Ніл Річард МакКіннон Ґейман — англійський письменник-фантаст, автор романів, графічних новел і коміксів. Лекція Н. Ґеймана «Чому наше майбутнє залежить від читання» . . 225
Урок № 94. Загальний огляд та проблематика повісті Н. Ґеймана «Кораліна» (моральний вибір людини, взаємини батьків і дітей та ін.) . . . . 227
Урок № 95. Допитливість, сміливість, сила духу героїні повісті Н. Ґеймана «Кораліна». Особливості стилю автора (чарівні елементи, дзеркальність образів, динамізм оповіді, іронія та ін.). Символіка твору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Польща . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Урок № 96. Йоанна Яґелло — польська письменниця, авторка творів для дітей та молоді. «Кава з кардамоном»: синтез підліткової повісті (стосунки в родині, перше кохання) та детективу (розгадування сімейної таємниці) . . . . . . . . . . 232
Урок № 97. Проблема батьків і дітей у романі Й. Яґелло «Кава з кардамоном». Образ головної героїні. Мова твору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Урок № 98. Стиль творчості Й. Яґелло. Причиново-наслідкові зв’язки між подіями твору «Кава з кардамоном», етапами еволюції Лінки та змінами ставлення до неї інших персонажів. Символізм назви твору . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Урок № 99. ПЧ. Джером Девід Селінджер «Ловець у житі» . . . . 239
Урок № 100. Контрольна робота за темою «Сучасна література в юнацькому читанні» . . . 243
Підбиття підсумків . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Урок № 101. Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за рік . . . . 247
Урок № 102. Узагальнення й систематизація навчального матеріалу за рік (продовження) . . 251
Література . . . . . . . . . . . . . 254

Захисти свій комп’ютер та смартфон

ESET NOD32

Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з зарубіжної літератури. 10 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. II семестр. Нова програма»


... ...

Залишити відповідь