Конспекти уроків з геометрії. 10 клас. Академічний рівень. Нова програма

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

Геометрія. 10 клас. Академічний рівень / О. О. Ста рова. — Х. : Вид. група «Основа», 2017. — 149, [3] c. — (Серія «Мій конспект»)

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автори пропонують базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку. Пропонований посібник призначений для вчителів, які викладають геометрію в 10 класі (академічний рівень). У посібнику враховані зміни до навчальних програм, чинні з 2016–2017 н. р. (розглянуті на Колегії МОН 8 вересня 2016 року).

Зміст українською мовою

Rozetka UA

Урок № 1. Основні поняття стереометрії . . . . . . . 7
Урок № 2. Аксіоми стереометрії та наслідки з них . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Урок № 3. Просторові геометричні фігури . . . . . . 11
Урок № 4. Найпростіші задачі на побудову перерізів куба, прямокутного паралелепіпеда, піраміди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Урок № 5. Розміщення двох прямих у просторі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Урок № 6. Ознаки паралельності та мимобіжності прямих . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Урок № 7. Властивості паралельних прямих . . . . 19
Урок № 8. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . . 21
Урок № 9. Контрольна робота № 1 . . . . . . . . . . . . 23
Урок № 10. Взаємне розміщення прямої та площини у просторі. Ознака паралельності прямої та площини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок № 11. Властивості прямої, паралельної площині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Урок № 12. Властивості прямої, паралельної площині . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок № 13. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . 31
Урок № 14. Розміщення двох площин у просторі. Ознака паралельності площин . . . . . . . . . . 33
Урок № 15. Властивості паралельних площин . . 35
Урок № 16. Властивості паралельних площин . . 37
Урок № 17. Паралельне проектування та його властивості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок № 18. Зображення фігур у стереометрії . . . 41
Урок № 19. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок № 20. Контрольна робота № 2 . . . . . . . . . . . 45
Урок № 21. Кути між прямими у просторі . . . . . . 47
Урок № 22. Перпендикулярність прямих у просторі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Урок № 23. Перпендикулярність прямої та площини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок № 24. Перпендикулярність прямої та площини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Урок № 25. Перпендикуляр і похила . . . . . . . . . . 55
Урок № 26. Перпендикуляр і похила . . . . . . . . . . 57
Урок № 27. Теорема про три перпендикуляри . . . 59
Урок № 28. Теорема про три перпендикуляри . . . 61
Урок № 29. Кут між прямою і площиною . . . . . . . 63
Урок № 30. Розв’язування задач . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок № 31. Кут між площинами . . . . . . . . . . . . . . 67
Урок № 32. Перпендикулярність площин . . . . . . 69
Урок № 33. Перпендикулярність площин . . . . . . 71
Урок № 34. Перпендикулярність площин . . . . . . 73
Урок № 35. Відстані у просторі . . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок № 36. Відстані у просторі . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок № 37. Відстані у просторі . . . . . . . . . . . . . . . 79
Урок № 38. Ортогональне проектування. Площа ортогональної проекції многокутника . . . . 81
Урок № 39. Розв’язування задач . . 83
Урок № 40. Контрольна робота № 3 . 85
Урок № 41. Прямокутна система координат
у просторі . 87
Урок № 42. Відстань між точками . 89
Урок № 43. Координати середини відрізка . 91
Урок № 44. Розв’язування задач . . 93
Урок № 45. Геометричні перетворення у просторі. Рух у просторі . . 95
Урок № 46. Симетрія у просторі . . 97
Урок № 47. Паралельне перенесення
у просторі . 99
Урок № 48. Розв’язування задач . . 101
Урок № 49. Вектори у просторі. Рівність
векторів . . 103
Урок № 50. Операції над векторами у просторі
та їхні властивості . . 105
Урок № 51. Колінеарність і компланарність
векторів . . 107
Урок № 52. Розкладання векторів за трьома некомпланарними векторами . . 109
Урок № 53. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами . . 111
Урок № 54. Скалярний добуток векторів. Кут між векторами . . 113
Урок № 55. Розв’язування задач . . 115
Урок № 56. Контрольна робота № 4 . 117
Урок № 57. Повторення аксіом стереометрії та наслідків із них . 119
Урок № 58. Взаємне розміщення прямих у просторі (повторення) . . 121
Урок № 59. Взаємне розміщення прямої і площини. Паралельність прямої і площини
(повторення) . . 123
Урок № 60. Взаємне розміщення площин. Паралельність площин (повторення) . 125
Урок № 61. Перпендикулярність прямих у просторі. Перпендикулярність прямої та площини (повторення) . . 127
Урок № 62. Кути у просторі (повторення) . 129
Урок № 63. Перпендикулярність площин
(повторення) . . 131
Урок № 64. Відстані у просторі (повторення) . . 133
Урок № 65. Розв’язування задач . . 135
Урок № 66. Прямокутна система координат
у просторі (повторення) . . 137
Урок № 67. Вектори у просторі (повторення) . . 139
Урок № 68. Розв’язування задач . . 141
Урок № 69. Підсумкова контрольна робота . . 143
Урок № 70. Узагальнення матеріалу, вивченого за рік . . 145
Література . . 149

Захисти свій комп’ютер та смартфон

ESET NOD32

Перейти на сторінку конспектів: «Конспекти уроків з геометрії. 10 клас. Академічний рівень. Нова програма»


... ...

Залишити відповідь