Алгебра та початки аналізу

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

Видання «Мій конспект» — це серія посібників, які ставлять за мету надати допомогу вчителеві в підготовці до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, кожен учитель може створити власний конспект уроку. Пропонований посібник призначений для вчителів загально-освітніх закладів, які викладають алгебру та початки аналізу в 10 класі (рівень стандарту) за оновленою навчальною програмою для учнів 10–11 класів (2017 рік).

Змicт украiнською мовою

ВСТУП ………………….. 2
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 3
Урок № 1. Числові функції та їхні властивості .…………… 5
Урок № 2. Числові функції та їхні властивості ……………. 7
Урок № 3. Способи задання функцій …………… 9
Урок № 4. Парні та непарні функції ……………. 11
Урок № 5. Розв’язування задач ……………. 13
Урок № 6. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості …. 15
Урок № 7. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості …. 17
Урок № 8. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості … 19
Урок № 9. Степінь із раціональним показником та його властивості ……………. 21
Урок № 10. Степінь із раціональним показником та його властивості ……………. 23
Урок № 11. Степінь із раціональним показником та його властивості ……………. 25
Урок № 12. Степеневі функції, їхні властивості та графіки ……………. 27
Урок № 13. Степеневі функції, їхні властивості та графіки ……………. 29
Урок № 14. Розв’язування задач ……………. 31
Урок № 15. Контрольна робота № 1 ……………. 33
Урок № 16 (резервна година). Узагальнення теми «Функції, їхні властивості та графіки» … 35
Урок № 17. Радіанне вимірювання кутів ……………. 37
Урок № 18. Синус, косинус, тангенс кута. Тригонометричні функції числового аргумента … 39
Урок № 19. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента … 41
Урок № 20. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента … 43
Урок № 21. Формули зведення ……………. 45
Урок № 22. Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій …………… 47
Урок № 23. Властивості та графіки тригонометричних функцій …………… 49
Урок № 24. Розв’язування задач ……………. 51
Урок № 25 Контрольна робота № 2 ……………. 53
Урок № 26. Формули додавання для тригонометричних функцій ……………. 55
Урок № 27. Тригонометричні формули подвійного аргумента …………… 57
Урок № 28. Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток ….. 59
Урок № 29. Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму ……………. 61
Урок № 30. Найпростіші тригонометричні рівняння ……………. 63
Урок № 31. Найпростіші тригонометричні рівняння ……………. 65
Урок № 32. Найпростіші тригонометричні рівняння ……………. 67
Урок № 33. Розв’язування задач ……………. 69
Урок № 34. Контрольна робота № 3 …………… 71
Урок № 35. Задачі, що приводять до поняття похідної ……………. 73
Урок № 36. Похідна функції, її геометричний та фізичний зміст ……………. 75
Урок № 37. Похідні деяких елементарних функцій (таблиця похідних). Правила диференціювання …. 77
Урок № 38. Диференціювання функцій ……………. 79
Урок № 39. Розв’язування задач ……………. 81
Урок № 40. Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції …. 83
Урок № 41. Екстремуми функції …………… 85
Урок № 42. Екстремуми функції …………… 87
Урок № 43. Застосування похідної до дослідження функцій …………… 89
Урок № 44. Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків ….. 91
Урок № 45. Найбільше та найменше значення функції на проміжку .…………… 93
Урок № 46. Найбільше та найменше значення функції на проміжку ……………. 95
Урок № 47. Розв’язування задач ……………. 97
Урок № 48. Контрольна робота № 4 …………… 99
Урок № 49. Повторення означення, властивостей та графіків числових функцій …… 101
Урок № 50. Повторення поняття кореня n-го степеня та його властивостей, степеневої функції, її властивостей і графіка ……………. 103
Урок № 51. Повторення означення та властивостей тригонометричних функцій, основних тригонометричних формул …………… 105
Урок № 52. Повторення поняття похідної функції. Огляд задач на застосування похідної …. 107
Урок № 53. Підсумкова контрольна робота .…………… 109
Урок № 54. Узагальнення навчального матеріалу, вивченого за рік ……………. 111

Захисти свій комп’ютер та смартфон

ESET NOD32

Rozetka UA

Перейти до посібника “Алгебра та початки аналізу. 10 клас. Рівень стандарту”


... ...

Залишити відповідь