Електронний конструктор уроку. Фізика. 8 клас

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року
 

Конспекти 10 клас за новою програмою 2018 року. Всі предмети! Детальніше...

 

Електронний конструктор уроку. Фізика. 8 клас. Версія 3.0
Методичний комп’ютерний посібник

Із конструктором ви отримаєте:

Змicт украiнською мовою:

Rozetka UA

Урок 1 / I–1–1. Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура
Урок 2 / I–1–2. Термометри. Шкала цельсія
Урок 3 / I–1–3. Залежність розмірів фізичних тіл від температури
Урок 4 / I–1–4. Розв’язування задач
Уроки 5, 6 / I–1–5, 6. Агрегатні стани речовини
Урок 7 / I–1–7. Внутрішня енергія
Урок 8 / I–1–8. Теплопровідність
Урок 9 / I–1–9. Конвекція
Урок 10 / I–1–10. Випромінювання
Урок 11 / I–1–11. Самостійна робота з теми «Внутрішня енергія тіла. Агрегатні стани речовини. Теплове розширення»
Урок 12 / I–2–1. Розрахунок кількості теплоти за нагрівання (охолодження) тіла
Урок 13 / I–2–2. Температура плавлення. Розрахунок кількості теплоти за плавлення (тверднення) тіла
Урок 14 / I–2–3. Наноматеріали. Розв’язування задач на розрахунок кількості теплоти за теплових процесів
Урок 15 / I–2–4. Пароутворення й конденсація. Розрахунок кількості теплоти за пароутворення (конденсації). Кипіння. Температура кипіння
Урок 16 / I–2–5. Тепловий баланс. Рівняння теплового балансу
Урок 17 / I–2–6. Лабораторна робота № 1 «Вивчення теплового балансу за змішування води різної температури»
Урок 18 / I–2–7. Лабораторна робота № 2. «Визначення питомої теплоємності речовини»
Урок 19 / I–2–8. Розв’язування комбінованих задач із теми «Теплові явища»
Урок 20 / I–2–9. Контрольна робота з теми «Теплові явища»
Урок 21 / I–3–1. Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти, що виділяється за згоряння палива
Урок 22 / I–3–2. Згоряння палива. Розв’язування задач
Урок 23 / I–3–3. Теплові двигуни
Урок 24 / I–3–4. Принцип роботи теплового двигуна
Урок 25 / I–3–5. ККД теплового двигуна
Урок 26 / I–3–6. Розв’язування комбінованих задач із теми «Теплові двигуни»
Урок 27 / I–3–7. Розв’язування комбінованих задач із теми «Теплові двигуни»
Урок 28 / I–3–8. Розв’язування комбінованих задач із теми «Теплові двигуни»
Урок 29 / I–3–9. Контрольна робота з теми «Теплові двигуни»
Урок 30 / I–4–1. Як організувати роботу над проектом
Урок 31 / I–4–2. Захист проектів «Екологічні проблеми теплоенергетики й тепловикористання. Енергозбережувальні технології»
Урок 32 / I–4–3. Захист проектів «Унікальні властивості води»
Урок 33 / I–4–4. Захист проектів «Наноматеріали. Рідкі кристали. Полімери»
Урок 34 / II–1–1. Електричні явища. Електризація тіл. Два роди електричних зарядів
Урок 35 / II–1–2. Взаємодія заряджених тіл. Закон кулона
Урок 36 / II–1–3 Закон кулона. Закон збереження електричного заряду. Розв’язування задач
Урок 37 / II–1–4. Електричне поле
Урок 38 / IІ–1–5. Самостійна робота з теми «Електричне поле. Закон кулона»
Урок 39 / II–1–6. Електричний струм. Дії електричного струму
Урок 40 / II–1–7. Джерела електричного струму
Урок 41 / II–1–8. Електричне коло та основні його елементи
Урок 42 / II–1–9. Контрольна робота з теми «Електричне поле. Джерела струму. Електричні кола»
Урок 43 / II–2–1. Сила струму. Амперметр
Урок 44 / II–2–2. Напруга. Вольтметр
Урок 45 / II–2–3. Електричний опір. Реостати
Урок 46 / II–2–4. Закон Ома для ділянки кола
Урок 47 / II–2–5. Лабораторна робота № 3 «Визначення опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра»
Урок 48 / II–2–6. Послідовне й паралельне з’єднання провідників
Урок 49 / II–2–7. Лабораторна робота № 4. «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»
Урок 50 / II–2–8. Лабораторна робота № 5. «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»
Урок 51 / II–2–9. Розв’язування задач на послідовне з’єднання провідників
Урок 52 / II–2–9. Розв’язування задач на паралельне з’єднання провідників
Урок 53 / II–2–10. Розв’язування задач на змішане з’єднання провідників
Урок 54 / II–2–11. Робота й потужність електричного струму
Урок 55 / II–2–12. Закон Джоуля — Ленца
Урок 56 / II–2–13. Електронагрівальні прилади
Урок 57–58 / II–2–14, 15. Теплова дія струму. Розв’язування задач
Урок 59 / II–2–16. Контрольна робота з теми «Електричний струм»
Урок 60 / ІI–3–1. Провідники, напівпровідники, діелектрики. Електричний струм у металах
Урок 61 / ІI–3–2. Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів
Урок 62 / ІI–3–3. Закон Фарадея для електролізу
Урок 63 / ІI–3–5. Електричний струм у газах
Урок 64 / II–3–5. Розв’язування задач із теми «Електричний струм у різних середовищах»
Урок 65 / II–3–6. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями
Урок 66 / II–3–8. Самостійна робота з теми «Електричний струм у різних середовищах»
Урок 67 / II–4–1. Захист проектів «Електрика в житті людини. Сучасні побутові й промислові електричні прилади»
Урок 68 / II–4–2. Захист проектів «Застосування електролізу й струму в газах у практичній діяльності людини»
Урок 69 / II–4–3. Захист проектів «Вплив електричного струму на людський організм»

Захисти свій комп’ютер та смартфон

ESET NOD32

Перейти до завантаження ЕКУ Фізика. 8 клас


... ...

Залишити відповідь